Kategorijas

A Motocikli, kuru jauda pārsniedz 15 kW; iegūt kategoriju var no 24 gadu vecuma. Apmācības ilgums – 2 nedēļas.
B Automobiļi – transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas; iegūt kategoriju var no 18 gadu vecuma. Apmācības ilgums – 5-7 nedēļas.
 BE B kategorijas mehānisko transportlīdzekļu savienojumi ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg; iegūt kategoriju var no 18 gadu vecuma. Apmācības ilgums – 1 nedēļa.
C Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D1 un D kategorijā; iegūt kategoriju var no 21 gadu vecuma.
 C1 Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D1 un D kategorijā; iegūt kategoriju var no 18 gadu vecuma.
 D Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz 8 vietas; iegūt kategoriju var no 24 gadu vecuma.
D1 Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits nepārsniedz 16 vietas un kuru garums nepārsniedz 8 metrus; iegūt kategoriju var no 21 gadu vecuma.
95.kods Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.173, profesionāliem vadītājiem, kuri veic starptautiskos komercpārvadājumus, piecu gadu periodā ir jāiziet regulārā apmācība. Apmācības kurss ietilpst 35 akadēmiskas stundas. Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegts sertifikāts (95.kods). Vadītāja apliecības, ar ierakstu par profesionālām zināšanām un iemaņām, derīguma termiņš ir 5 gadi.
   
  Papildpakalpojumi
   
 

Teorijas privātstundas un konsultācijas ar augsti kvalificētu pasniedzēju. Nodarbības un konsultācijas notiek jebkurā Jums izdevīgā laikā (iepriekš piesākoties). Apmaksa – pēc vienošanos.
Pieteikšanās pa tālr. 67299723 vai 29929530